روند رشد و تكامل كودك از یک ماهگی تا شش ماهگی

روند رشد و تكامل كودك از یک ماهگی تا شش ماهگی

با روند رشد و تكامل كودك خود آشنا شوید
كودك از ابتدای تولد ، قدرت زبان را درك كرده و شروع به صحبت می كند. از لحظه ای كه چشمان وی به صورت شما می افتد، شروع به تماشای حالات مختلف چهره و گوش دادن به صداهایی می كند كه برای صحبت كردن با وی ایجاد می كنید. او خیلی زود با حركت دادن لبها واجزای چهره اش شروع به تقلید از شما می كند. گوش دادن و تقلید كردن دو راه اساسی یادگیری زبان هستند كه كودك به خوبی از عهده آنها برمی آید.

ba3187

ادامه مطلب